اردیبهشت 27, 1395

خلاصه آیین نامه ارزیابی شرکتها دانش بنیان

 
اردیبهشت 27, 1395

شرایط درج تبلیغات در سایت

اردیبهشت 27, 1395

آئین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

اردیبهشت 27, 1395

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

اردیبهشت 27, 1395

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

اردیبهشت 27, 1395

شیوه نامه معیارهای کالاها/ خدمات دانش بنیان

اردیبهشت 27, 1395

معافیت 15 ساله مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پرینت

اردیبهشت 27, 1395

آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان