تیر 3, 1395

شهر فرودگاهی نیازمند سرمایه‌گذاری در تمام حوزه‌ها است

وی ادامه داد: این فرودگاه باید بتواند حدود ۹۰ میلیون مسافر هوایی را جابه‌جا کند. این شهر فرودگاهی یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار منطقه آزاد و همچنین دو هزار و ۵۰۰ هکتار منطقه ویژه تجاری دارد بنابراین به عنوان یک پایانه بزرگ حمل‌ونقلی نیز عمل می‌کند. آخوندی اذعان کرد: ما به […]
مهر 17, 1392

صفحه اصلی

ff