دی 30, 1397

کرسی های در دسترس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران

آقای دکتر کلاهی : عضویت در کارگروه ارزیابی و تائید صلاحیت شرکت های دانش بنیان/معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری عضویت در کمیسی.ن نخبگان و آینده نگری علم و نوآوری/شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت در کارگروه بهبود اکوسیستم کارآفرینی/وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عضویت در کمیسیون های هیات […]