اسفند 23, 1396
شکایت فرانسه از گوگل و اپل

فرانسه از گوگل و اپل شکایت می کند/ دریافت تعرفه از برنامه نویسان

فرانسه از گوگل و اپل شکایت می کند/ دریافت تعرفه از برنامه نویسان فرانسه ادعا می کند گوگل و اپل از برنامه نویسانی که قصد دارند اپلیکیشن خود را به آنها بفروشند تعرفه ای دریافت می کند و می خواهد از این دو شرکت شکایت کند. به گزارش وب سایت […]