دی 25, 1396
تاثیر هوش مصنوعی بر آینده کسب و کارها

بررسی تغییر و تحولات تکنولوژی بر آینده کسب و کارها/ هوش مصنوعی، قدرت فزاینده بشر

نخستین نشست مشترک انجمن بهینه سازی مصرف انرژی و فدراسیون صنعت نفت با مدیران جوان برگزار می شود بررسی تغییر و تحولات تکنولوژی بر آینده کسب و کارها/ هوش مصنوعی، قدرت فزاینده بشر   نخستین نشست مشترک انجمن بهینه سازی مصرف انرژی و فدراسیون صنعت نفت ایران، با مدیران جوان […]