دی 9, 1396
تولید غذای انسان و دام از زباله

 تولید غذای انسان و دام از زباله با تعاملات دانشگاهی

مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری دانشگاه اصفهان مطرح کرد:  تولید غذای انسان و دام از زباله با تعاملات دانشگاهی مدیر گروه پژوهشی زیست فناوری محیط زیست در پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان، گفت:در حال حاضر مباحثی مانند تولید غذای انسان و غذای دام از زباله مطرح است و این موضوعات […]
آذر 22, 1396
مهدی طیب زاده

توسعه تشکل های دانش بنیان، رسالت اصلی اتاق بازرگانی است/ انجمن شرکت های دانش بنیان و اعضای نخبه آن مورد حمایت اتاق بازرگانی

رییس اتاق بازرگانی کرمان: توسعه تشکل های دانش بنیان، رسالت اصلی اتاق بازرگانی است/ انجمن شرکت های دانش بنیان و اعضای نخبه آن مورد حمایت اتاق بازرگانی   رییس اتاق بازرگانی کرمان، توسعه تشکل های دانش بنیان را یکی از رسالت های اصلی اتاق بازرگانی دانست و افزود: در همین […]