بهمن 18, 1396
میزگزد صنعت فضا

ماهواره های فضایی ایران در نوبت پرتاب/ دسترسی به ماهواره های سنجشی با دقت کمتر از 10 متر

کارشناسان دانش بنیان پژوهشگاه فضایی ایران مطرح کردند: ماهواره های فضایی ایران در نوبت پرتاب/ دسترسی به ماهواره های سنجشی با دقت کمتر از 10 متر   فناوری فضایی روز به روز بیشتر در زندگی مردم جوامع مختلف نفوذ می کند و افزایش سرمایه گذاری کشورها در این حوزه گواه […]