اسفند 20, 1396
گرمایش خانه با خرید ارز دیجیتال

بخاری که هم ارز دیجیتال می خرد و خانه تان را گرم می کند!

بخاری که هم ارز دیجیتال می خرد و خانه تان را گرم می کند!   یک شرکت فرانسوی، دستگاه گرمایشی خاصی را طراحی کرده است که از آن می توان برای جمع آوری و خرید ارز دیجیتال هم استفاده کرد. این فرایند می تواند منبع تولید انرژی گرمایی دستگاه مذکور […]