بهمن 23, 1396
ربات های هوشمند مسیر یاب در المپیک زمستانی 2018

استفاده از نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی با سرعت 1000 برابر بیشتر در پیونگ چانگ/85 ربات هوشمند مسیریاب برای کمک به تماشاگران

نمایش برترین فناوری‌های جهان در  المپیک زمستانی 2018 استفاده از نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی با سرعت 1000 برابر بیشتر در پیونگ چانگ/85 ربات هوشمند مسیریاب برای کمک به تماشاگران   برگزاری المپیک زمستانی 2018 در پیونگ چانگ، بهترین فرصت را برای به نمایش گذاشتن جدیدترین فناوری‌ها و تکنولوژی های روز […]