اردیبهشت 23, 1397
تولید سلول بنیادی و پزشکی

دریافت مجوز تولید دو محصول دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی

دریافت مجوز تولید دو محصول دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی یک شرکت دانش‌بنیان پژوهشی-تولیدی موفق شد مجوز تولید دو محصول دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی را دریافت کند. به گزارش وب سایت مجمع تشکل های دانش بنیان ایران(ICKA) به نقل از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، یک شرکت […]