بهمن 25, 1396
توسعه انرژی الکتریکی

رییس دانشگاه امیرکبیر بر توسعه انرژی الکتریکی تاکید کرد

در نهمین کنفرانس بین‌المللی سیستم‌ها و فناوری‌های الکترونیک قدرت و محرکه‌های الکتریکی؛ رییس دانشگاه امیرکبیر بر توسعه انرژی الکتریکی تاکید کرد   رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، توسعه انرژی الکتریکی را یکی از اولویت های اصلی این دانشگاه برشمرد و افزود: با بررسی های تجارب جهانی در این زمینه باید بازنگری […]