دی 6, 1396
فن بازار ملی ایران

۴ فن بازار تا پایان سال راه اندازی می شود

در راستای مبادله فناوری؛ ۴ فن بازار تا پایان سال راه اندازی می شود رییس مرکز فن بازار ملی ایران با بیان اینکه تا پایان سال، ۴ فن بازار راه اندازی می شود، گفت: عملکرد ۶ماهه پایان سال این فن بازارها بیش از ۲۰ میلیارد تومان است. به گزارش وب سایت […]