اردیبهشت 24, 1397
تاسیس مرکز طراحی هواپیمای تجاری

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی: تاسیس مرکز طراحی هواپیمای تجاری الزامی است

دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی: تاسیس مرکز طراحی هواپیمای تجاری الزامی است دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی معاونت علمی و  فناوری ریاست جمهوری از الزام تاسیس مرکز طراحی هواپیمای تجاری در کشور خبر داد. به گزارش وب سایت مجمع تشکل های دانش بنیان ایران(ICKA) به […]