بهمن 2, 1396
نانو ربات های DNA

نانو ربات‌های DNA  امکان «کارخانه‌های مولکولی» را محقق کردند

نانو ربات‌های DNA  امکان «کارخانه‌های مولکولی» را محقق کردند تولید «نانو ربات»ها که از چندی پیش محقق شده بود، در حال حاضر با سرعت به پیشرفتش ادامه می دهد و دوباره بر سر زبان ها افتاده است.   به گزارش وب سایت مجمع تشکل های دانش بنیان ایران(ICKA) به نقل […]