بهمن 25, 1396
هواپیمای مافوق صوت در امریکا

با تایید دونالد ترامپ/ ناسا هواپیمای مافوق صوت با سرعت ۱.۴ ماخ و سروصدای کم می سازد

با تایید دونالد ترامپ؛ ناسا هواپیمای مافوق صوت با سرعت ۱.۴ ماخ و سروصدای کم می سازد   ناسا مشغول آزمایش یک هواپیمای مافوق صوت است که سروصدای کمتری تولید می کند و می تواند با سرعت ۱.۴ ماخ پرواز کند.   به گزارش وب سایت مجمع تشکل های دانش […]