اسفند 16, 1396
پردازنده کوانتومی جدید موسوم به Bristlecone گوگل

تحول در سوپررایانه ها با پردازنده کوانتومی گوگل/پردازنده کوانتومی Bristlecone با توان 72 کیوبیت

تحول در سوپررایانه ها با پردازنده کوانتومی گوگل/پردازنده کوانتومی Bristlecone با توان 72 کیوبیت گوگل یک پردازنده کوانتومی جدید موسوم به Bristlecone را رونمایی کرد که با توان پردازشی 72 کیوبیت، رکورد ظرفیت پردازش کوانتومی را به خود اختصاص داد.   به گزارش وب سایت مجمع تشکل های دانش بنیان […]