بهمن 25, 1396
چاپ سه بعدی نانو ساختارها

تولید نانوساختارهای فلزی با فناوری چاپ سه بعدی

پژوهشگران امریکایی کشف کردند؛ تولید نانوساختارهای فلزی با فناوری چاپ سه بعدی   محققان انستیتو فناوری کالیفرنیا راهکار جدیدی برای تولید نانوساختارهای فلزی با استفاده از چاپ سه‌بعدی ابداع کردند. به گزارش وب سایت مجمع تشکل های دانش بنیان ایران(ICKA) از ایرنا، ساینس دیلی آورده است: برای ساخت اشیا با […]