اسامی اعضای دبیرخانه عبارتند از :
آقای مهندس مجید برزگری دبیر کل مجمع
خانم زهرا کنعانی هماهنگی و نظارت
خانم کیانا مجدی مسئول روابط عمومی

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما