اسامی اعضای دبیرخانه عبارتند از : آقای مهندس برزگری دبیر کل مجمع خانم زهرا کنعانی هماهنگی و نظارت خانم کیانا مجدی مسئول روابط عمومی

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما