خدمات ما


تلاش برای ساماندهی و توسعه اقتصاد دانش محور.


مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با کالاها و خدمات حوزه کاری در جهت حفظ منافع ملی و ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضای تشکل های عضو.

ایجاد ارتباط با بانکها و موسسات اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت توسعه فعالیت های اعضای تشکل های عضو.

ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف مجمع و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و انجام فعالیت های علمی، تحقیقاتی وتبادل اطلاعات با دیگر بازیگران این حوزه.

حمایت از منافع مشترک و صنفی تشکل های عضو و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان.

تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تجاری سازی در حوزه فناوری نوین و دانش بنیان.

تلاش برای توسعه بازارهای جهانی کالاها و خدمات حوزه کاری و ایجاد فرصت های مناسب برای کلیه اعضاء تشکل های عضو جهت ورود به این بازارها.

مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز کالاها و خدمات حوزه کاری.

ارائه پیشنهادات اجرایی جهت رفع مشکلات فراروی این حوزه به نهادها و سازمانها و وزارتخانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن به اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران جهت اطلاع.

برگزاری دوره های آموزشی، همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش ها و نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی و اعزام و دریافت هیئت های تجاری و بازاریابی با محوریت تقویت و توسعه صنایع و خدمات فناوری نوین و دانش بنیان.

کوشش برای جذب و انتقال سرمایه، فناوری، مدیریت، دانش فنی و نیروی انسانی ماهر خارجی در جهت رشد و توسعه حوزه کاری و تقویت اقتصاد ملی کشور.

کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، و بهبود کیفیت تولید با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و خصوصی مرتبط.

مشارکت در فعالیت های واگذار شده از سوی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، و قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات.