عضو افتخاري:


چهره هاي ماندگار، نخبگان وپيشكسوتان دانش بنیان، صادرکنندگان نمونه دانش بنیان و اشخاصي كه خدمات ويژه و برجسته‏اي انجام داده‏اند و اساتيد، پژوهشگران و محققان با تصويب هيات مديره"مجمع دانش بنیان" مي توانند به عضويت افتخاري "مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران" درآيند.


مدارک لازم جهت عضویت:


1) نامه درخواست عضویت در مجمع

2) رزومه کامل و دقیق

3) تصویر شناسنامه و کارت ملی

4) تصویر مدرک تحصیلی

5) ارائه مدارک افتخارات کسب شده

6) ارائه یک نسخه از مقاله و کتب تالیف شده

7) ارائه فیش واریز وجه مربوط به پرداخت های زیر:



- حق عضویت به ازای هر ماه 1،000،000 ریال (یک میلیون ریال) که بصورت شش ماهه دریافت می گردد.


شماره حساب مجمع تشکل های دانش بنیان


بانک آینده 0201393051005 به نام مجمع تشکل های دانش بنیان