آقای دکتر افشین کلاهی :

 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران

 • عضویت در کارگروه ارزیابی و تائید صلاحیت شرکت های دانش بنیان/معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • عضویت در کمیسیون نخبگان و آینده نگری علم و نوآوری/شورای عالی انقلاب فرهنگی

 • عضویت در کارگروه بهبود اکوسیستم کارآفرینی/وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

 • عضویت در کمیسیون های هیات دولت و مجلس و سازمان های مرتبط بصورت موردی

 • ریاست کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان/اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران

آقای مهندس محمدرضا کمپانی :

 • عضویت در شورای پارک سلامت پردیس

 • نایب رئیس و عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش های غیردولتی تجهیزات پزشکی ایران

 • عضویت در کمیته سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی IRANMED

 • عضویت در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (بیت رهبری)

آقای مهندس محمدرضا طلایی :

 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران

 • رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران

 • رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران

 • رئیس انجمن ناشران دیجیتال

آقای مهندس سعید رسول اف

 • عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران و تهران

 • ریاست انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه

آقای مهندس عبدالرضا نوروزی

 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

 • نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران

 • ریاست اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران

آقای مهندس علی مسعودی

 • عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

 • عضو کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق ایران

 • نایب رئیس شورای مشورتی تشکل های اتاق بازرانی ایران

 • عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

 • دبیرکل و عضو هیئت مدیره اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

آقای دکتر سید مهدی مدنی

 • رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان خراسان رضوی