خرداد ۳۱, ۱۳۹۵

نمایشگاه انرژی خورشیدی اروپا (Intersolar Europe)