اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

اعضا وابسته

عضو وابسته: کلیه شرکتهای تولیدی، صادراتی و یا خدماتی و علمی مربوط به کالاها و یا خدمات دانش بنیان میتوانند با تصویب هیأت مدیره به عضویت وابسته “مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران” در آیند.   مدارک لازم جهت عضویت: ۱) نامه درخواست عضویت در مجمع ۲) رزومه کامل و دقیق […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

اعضا افتخاری

عضو افتخاری: چهره های ماندگار، نخبگان وپیشکسوتان دانش بنیان، صادرکنندگان نمونه دانش بنیان و اشخاصی که خدمات ویژه و برجسته‏ای انجام داده‏اند و اساتید، پژوهشگران و محققان با تصویب هیات مدیره”مجمع دانش بنیان” می توانند به عضویت افتخاری “مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران” درآیند.   مدارک لازم جهت عضویت: ۱) […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

اعضا اصلی

عضو اصلی: کلیه تشکل های تولیدی، صادراتی و یا خدماتی و علمی مربوط به کالاها و یا خدمات دانش بنیان  وابسته به اتاق ایران میتوانند به عضویت اصلی “مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران” پذیرفته شوند.   مدارک لازم جهت عضویت: ۱) نامه درخواست عضویت در مجمع ۲) رزومه کامل و […]