اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

خلاصه آیین نامه ارزیابی شرکتها دانش بنیان

 
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

شرایط درج تبلیغات در سایت

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

آئین‌نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

شیوه نامه معیارهای کالاها/ خدمات دانش بنیان

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

معافیت ۱۵ ساله مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پرینت

اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

آیین‌نامه انتخاب و فعالیت کارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش‌بنیان