مهر ۱۷, ۱۳۹۲

هیات مدیره و کادر اجرایی

مهر ۱۷, ۱۳۹۲

خدمات

خدمات
مهر ۱۷, ۱۳۹۲

اهداف

– ساماندهی تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان از طریق سازماندهی فعالین مربوطه در تشکلهای حرفه ای و صنعتی – زمینه سازی، تقویت و مؤثر نمودن نقش و فعالیت تشکلهای تولیدی- صادراتی مربوطه – ارایه نظرات مشورتی به مراجع و دستگاههای ذیربط حاکمیتی در خصوص امور مرتبط با […]
مهر ۱۷, ۱۳۹۲

اساسنامه

اساسنامه
مهر ۱۷, ۱۳۹۲

معرفی

” معرفی مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران “ ثبت مجمع تشکلهای فناوری اطلاعات ایران در اسفند ماه ۱۳۹۱ با مشارکت “معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری” و “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران” و زیر نظر هر دو نهاد، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است.   اهداف –        […]