نقش کاربر
عضو اصلی
مشخصات تشکل ها
نام تشکل :
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران
معرفی کامل تشکل / شرکت :
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران بمنظور ساماندهی تشکلی فرایندهای تولید و صادرات کالاها و خدمات صنایع انرژی ایران و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در حوزه صادرات کالا و خدمات حوزه انرژی ایران و دفاع از منافع مشروع اعضاء، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران به استناد بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران تشکیل گردیده است.
نام رئیس هیئت مدیره :
آقای محمد پارسا
نام اعضا هیئت مدیره :
آقای محمد پارسا - آقای حمیدرضا صالحی - آقای سیامک دولتشاهی - آقای منوچهر ملکیانی فرد - آقای منوچهر ملکیانی فرد - آقای سعید مهذب ترابی - آهنگران (دبیر) - آقای علی کهفی قانع - آقای مهدی صیادی - آقای علی بخشی - آقای احمد صرامی - غلامحسین معین درباری - آقای علی شمس اردکانی - آقای علی اصغر گلسرخی - آقای محمد حسین ترابی - آقای علیرضا کلاهی - آقای علی صفر نوراله - آقای محمدعلی دولت آبادی - آقای حسینعلی طراوت
نام دبیر :
آقای حمیدرضا صالحی
مشخصات دبیر :
کارشناس مهندسی برق
نشانی :
تهران - خیابان سمیه - بعد از چهار‌ راه دکتر مفتح - کوچه جلیل مژدهی - شماره 1 - طبقه 2
تلفن :
021-88825110
فکس :
021-88305258
سایت :
ایمیل :
info@fieei.com