نقش کاربر
عضو اصلی
مشخصات تشکل ها
نام تشکل :
انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین آلات سنگین معدنی
نام رئیس هیئت مدیره :
آقای شمس اردکانی
نام اعضا هیئت مدیره :
دکتر علی شمس اردکانی سمت : رئیس هیات مدیره

مهندس هوشنگ گودرزی سمت : نایب رییس اول هیات مدیره

دکتر احمد سوهانگر سمت : نایب ریس دوم هیات مدیره

مهندس علیرضا رزم حسینی سمت : عضو هیات مدیره

دکتر محمد حسن پیش بین سمت : عضو هیات مدیره

مهندس محمد فاطمی سمت : عضو هیات مدیره

مهندس محسن سید صالحی سمت : عضو هیات مدیره

مهندس علیرضا محمدی سمت : بازرس اصلی

مهندس احمد پیروی سمت : عضو علی البدل هیات مدیره

مهندس عبدالرضا صالحی سمت : دبیر
نام دبیر :
مهندس عبدالرضا صالحی
نشانی :
تهران، بزرگراه همت غرب به شرق ،خیابان شیراز جنوبی ، نبش بلوار آقاعلیخانی ، پلاک 14، طبقه سوم
تلفن :
88044774 ، 88044780
فکس :
88050833
سایت :
ایمیل :
hminc.ir@gmail.com