نقش کاربر
عضو اصلی
مشخصات تشکل ها
نام تشکل :
سندیکای تولیدکنندگان داروهای دامپزشکی
نام رئیس هیئت مدیره :
حجت الله ذبیحی
نام اعضا هیئت مدیره :
اسامی اعضای اصلی هیات مدیره: عزت الله محمد پور- اسکندر پرکاووس- ذکریا زینالی- مصطفی زندیه- حجت الله ذبیحی

اعضا علی البدل: جواد رجبی راد- احمدرضا میر مطلبی

بازرس اصلی: افشین طالب خان گروسی

بازرس علی البدل: شمس الدین مشایخی
نام دبیر :
عزت الله محمدپور
نشانی :
تهران, خ سپهبد قرنی، خ اراک شرقی، پلاک 16، طبقه 4
تلفن :
88837825-88837869-88316652
فکس :
88316653
ایمیل :
vpmsyn@gmail.com