دی ۱۱, ۱۳۹۶
اینترنت اشیا

توسط یک شرکت دانش بنیان انجام شد؛ بومی سازی پلتفرم مدیریت اینترنت اشیا در اصفهان

توسط یک شرکت دانش بنیان انجام شد؛ بومی سازی پلتفرم مدیریت اینترنت اشیا در اصفهان یک شرکت دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به تولید و بومی ‌سازی پلتفرم آنالیز و مدیریت اجرای طرح‌های اینترنت اشیا در کشور شد. به گزارش وب سایت مجمع تشکل های […]