بهمن ۲۳, ۱۳۹۶
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

با شیوه های گذشته نمی توان از کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان حمایت کرد/ لزوم تعریف زیست بوم کارآفرینی و نوآوری برای پایتخت

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری: با شیوه های گذشته نمی توان از کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان حمایت کرد/ لزوم تعریف زیست بوم کارآفرینی و نوآوری برای پایتخت   معاون علمی و فناروی رییس جمهوری با بیان این که شرکت های نوپا بیش از هر چیز نیاز به […]