دی 3, 1396
کنگره سلامت

تهران میزبان سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت کشورهای اسلامی/ نمایش توانمندی های ایران در حوزه گردشگری سلامت

مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی برگزار می کند تهران میزبان سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی در حوزه سلامت کشورهای اسلامی/ نمایش توانمندی های ایران در حوزه گردشگری سلامت   مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی به میزبانی تهران، سومین کنگره بین المللی توسعه روابط اقتصادی کشورهای اسلامی […]