انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای تعامل را بهبود ببخشند

نریمان صدری عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران پیرامون جایگاه بخش خصوصی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان … ادامه خواندن انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای تعامل را بهبود ببخشند