کسب‌و کارهای اینترنتی دانش بنیان زیرتیغ مجلس
مرداد 6, 1400
رفع محدودیت اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها جهت دریافت کارت بازرگانی
مرداد 11, 1400

هیأت مدیره

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره ششم(1400) :

 • افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
 • محمدرضا طلایی (خزانه دار)
 • رضا کمپانی (نایب رئیس اول)
 • سعید رسول اف (نایب رئیس دوم)
 • سید مهدی مدنی(عضو هیئت مدیره)
 • سید محسن میرصدری (عضو هیئت مدیره)
 • نریمان صدری(عضو هیئت مدیره)

8

اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره ششم :

 • سید یاسر معین الدینی
 • علی کبریائی زاده

بازرس :

 • محمد طاهری 

دبیرکل :

سحر بنکدارپور

دوره پنجم

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره پنجم(1398) :

 • افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
 • محمدرضا طلایی (خزانه دار)
 • رضا کمپانی (نایب رئیس اول)
 • سعید رسول اف (نایب رئیس دوم)
 • پژمان تراکمه(عضو هیئت مدیره)
 • علی مسعودی (عضو هیئت مدیره)
 • سید مهدی مدنی(عضو هیئت مدیره)

8

اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره پنجم :

 • سید یاسر معین الدینی
 • رویا دهقانی

بازرس اصلی :

 • سید محسن میرصدری (بازرس)

دبیرکل :

سحر بنکدارپور

دوره چهارم

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره چهارم(1397) :

 • افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
 • محمدرضا طلایی (خزانه دار)
 • رضا کمپانی (نایب رئیس اول)
 • سعید رسول اف (نایب رئیس دوم)
 • پژمان تراکمه(عضو هیئت مدیره)
 • علی مسعودی (عضو هیئت مدیره)
 • سید مهدی مدنی(عضو هیئت مدیره)

اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره چهارم :

 • سید عادل امامی
 • شهرام حاج قربانی دولابی

بازرس اصلی :

 • سید محسن میرصدری (بازرس)

دبیرکل :

مجید برزگری   سحر بنکدارپور

دوره سوم

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره سوم(1395) :

 • افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
 • محمدرضا طلایی (خزانه دار)
 • عبدالرضا نوروزی (نایب رئیس اول)
 • سعید رسول اف (نایب رئیس دوم)
 • بهمن افتخاری(منشی)
 • دکتر داوود فدایی (عضو هیئت مدیره)
 • رضا کمپانی(عضو هیئت مدیره)
 •  

اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره سوم :

 

 

 

بازرس اصلی :

 • سید حسن میرطاهری (بازرس)

دبیرکل :

مجید برزگری   نسترن نیک زاد

دوره دوم

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره دوم(1393) :

 • افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
 • عبدالرضا نوروزی (نایب رئیس اول)
 • دکتر داوود فدایی (نایب رئیس دوم)
 • محمدرضا طلایی (خزانه دار)
 • عبدالرضا یعقوب زاده (عضو هیئت مدیره)
 • سعید رسول اف (عضو هیئت مدیره)
 • مرتضی خیر ابادی (منشی)
 •  

اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره دوم:

 • آرش نجفی
 • ویدا سینا

 

بازرس اصلی :

 • سید حسن میرطاهری (بازرس)

دبیرکل :

   عباس مهاجر

دوره اول

اعضای اصلی هیئت مدیره دوره اول(1391) :

 • افشین کلاهی (رئیس هیئت مدیره)
 • محمدرضا طلایی (خزانه دار)
 • عبدالرضا نوروزی (منشی)
 • حمیدرضا صالحی (نایب رئیس اول)
 • دکتر داوود فدایی (نایب رئیس دوم)
 • عبدالرضا یعقوب زاده (عضو هیئت مدیره)
 • علی جباری (عضو هیئت مدیره)
 •  

اعضای علی البدل هیئت مدیره دوره اول:

 • محمود نجفی عرب
 • سیدرضا نورانی
 •  

بازرس اصلی :

 • سید حسن میرطاهری (بازرس)

دبیرکل :

   

دیدگاه ها بسته شده است