دی 24, 1399

زیرساخت های فرهنگی زیست بوم دانش بنیان مغفول مانده است

سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور زیر یک درصد است؛ زیرا زیرساخت های زیست بوم دانش بنیان با همه شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما همراستا نشده است. نمی توان انتظار داشت بدون بستر سازی مناسب فقط با ارائه تسهیلات و حمایت مالی اقتصاد دانش بنیان در کشور رشد کند.
آذر 17, 1399

با حضور افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان / بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان در برنامه به وقت ایران

با حضور افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان در برنامه به وقت ایران
آذر 16, 1399

نشست مجازی دبیران مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد

نشست مجازی دبیران مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد

آخرین اخبار

خرداد 26, 1398

گام پایانی انتخابات اتاق بازرگانی ایران

رئیس و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انتخاب شدند
دی 24, 1399

آرشیو خبرنامه صدای دانش بنیان

 
دی 24, 1399

زیرساخت های فرهنگی زیست بوم دانش بنیان مغفول مانده است

سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور زیر یک درصد است؛ زیرا زیرساخت های زیست بوم دانش بنیان با همه شئون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ما همراستا نشده است. نمی توان انتظار داشت بدون بستر سازی مناسب فقط با ارائه تسهیلات و حمایت مالی اقتصاد دانش بنیان در کشور رشد کند.
دی 22, 1399

دانش بنیان ها نیازمند مشوق های صادراتی هستند

در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه صادرات دانش بنیان و خلاق مطرح شد
آذر 17, 1399

با حضور افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان / بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان در برنامه به وقت ایران

با حضور افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان بررسی مشکلات شرکت های دانش بنیان در برنامه به وقت ایران
آذر 16, 1399

نشست مجازی دبیران مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد

نشست مجازی دبیران مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برگزار شد