اتاق فکر
انجمن شرکت های دانش بنیان استانی
homepage8
 

تاریخچه مجمع تشکلهای دانش بنیان ایران


 

مجمع تشکل های دانش بنیان ایران در اسفند ماه 1391 با مشارکت "معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" و "اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" و زیر نظر هر دو نهاد، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به ثبت رسیده است.در حال حاضر این مجمع 29 عضو تشکلی دارد که در مجموع نماینده بالغ بر 3500 شرکت عضو هستند. از اهداف مجمع میتوان:ساماندهی تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان از طریق سازماندهی فعالین مربوطه در تشکلهای حرفه ای و صنعتی، زمینه سازی، تقویت و مؤثر نمودن نقش و فعالیت تشکلهای تولیدی، صادراتی مربوطه ، ارایه نظرات مشورتی به مراجع و دستگاههای ذیربط حاکمیتی در خصوص امور مرتبط با تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان. از جمله وظایف مجمع را میتوان برگزاری دوره های آموزشی، همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش ها و نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی و اعزام و دریافت هیئت های تجاری و بازاریابی با محوریت تقویت و توسعه صنایع و خدمات فناوری نوین و دانش بنیان و مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با کالاها و خدمات حوزه کاری در جهت حفظ منافع ملی و ارتقاء اعتبار و حیثیت اعضای تشکل های عضو دانست.


homepage1
homepage2
homepage3
homepage4


homepage