میز خدمت

فروردین 26, 1403

فراخوان مشاوره اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری

با توجه به امکان بارگذاری پروژه‌های سرمایه گذاری سال ۱۴۰۳ در سامانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری و […]
فروردین 26, 1403

فراخوان مشاوره اخذ اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه

با توجه به امکان بارگذاری پروژه‌های تحقیق و توسعه سال ۱۴۰۳ در سامانه اعتبار مالیاتی معاونت علمی، فناوری […]
شهریور 6, 1401

بیمه درمان تکمیلی

پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مجمع تشکل های دانش بنیان ایران وبیمه آسیا، در خصوص ارائه بیمه […]