ایجاد فضای انحصاری حمایت نیست!
شهریور 20, 1400
مجوز دولتی برای حمایت یا سرخوردگی دانش بنیان ها؟
شهریور 23, 1400

جلسه اول

نخستین جلسه کارگروه توانمندسازی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با حضور تعدادی از اعضا مورخ 1400/03/22 بصورت مجازی برگزار شد.

در این جلسه به نکاتی مانند لزوم ارتباط اتاق ایران با صنعت و اکوسیستم نوآوری، ارائه پکیج آموزشی، ایجاد ساختار در راستای توانمندسازی اعضای اکوسیستم و سطح‌بندی خدمات توانمندسازی اشاره شد.

در ادامه سرکار خانم زهرا کنعانی به عنوان دبیر این کارگروه انتخاب شدند.

دیدگاه ها بسته شده است