اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران

شهریور 29, 1395

تجاری سازی بخش مهمی از فرآیند نوآوری است

  اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران  از شش سال پیش در کشور تأسیس شده است.  هم اکنون 25 […]