ارزیابی

تیر 25, 1402

انتشار آئین‌نامه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

به دنبال تصویب آئین‌نامه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد […]