فروردین 7, 1401

سیاست‌های بازدارنده موجب دلسردی جوانان و نخبگان می‌شود

رییس مجمع تشکل‌های دانش بنیان با بیان اینکه فضای کسب و کار کشور به دلیل اتخاذ تصمیمات آنی […]