اقتصادی

فروردین 27, 1401

فراخوان ثبت‌نام رویداد ملی جوان شایسته

هر ساله، اتاق بین‌الملل جوانان ۱۰ جوان برجسته زیر ۴۰ سال را که توانسته‌اند مأموریت این اتاق را […]