اردیبهشت 8, 1400

تأثیر ۱۰ گانه تحریم برفعالیت‌های اقتصای و کسب‌وکارها

رییس مجمع تشکل های دانش بنیان ایران در یادداشتی چالش‌های تحریم برای کسب و کارها را بر شمرد.