اردیبهشت 13, 1402

افزایش ظرفیت سربازی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1402

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری گفت: قرار است ظرفیت خدمت سربازی در شرکت‌های دانش‌بنیان به 10 […]