بازدید مجمع تشکل های دانش بنیان از شرکت صنایع آموزشی

آبان 27, 1399

گزارش تصویری بازدید مجمع تشکل های دانش بنیان از شرکت صنایع آموزشی

گزارش تصویری بازدید مجمع تشکل های دانش بنیان از شرکت صنایع آموزشی افشین کلاهی رئیس مجمع تشکل های […]