بررسی راهکارهای توسعه صادرات دانش بنیان

دی 22, 1399

دانش بنیان ها نیازمند مشوق های صادراتی هستند

در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای توسعه صادرات دانش بنیان و خلاق مطرح شد