بزرگداشت

آبان 3, 1400

رویداد روز ملی شهر هوشمند با حمایت مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران برگزار می‌شود

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با همکاری مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند در سال ۱۴۰۰ را برگزار می کند.