آبان 29, 1396
مجمع تشکل های دانش بنیان

صدور موافقت اصولی تاسیس انجمن شرکت های دانش بنیان در 6 استان/ لرستان، پیشرو سال 96 در تشکیل انجمن

صدور موافقت اصولی تاسیس انجمن شرکت های دانش بنیان در 6 استان/ لرستان، پیشرو سال 96 در تشکیل انجمن   موافقت اصولی تاسیس انجمن شرکت های دانش بنیان در 6 استان کشور صادر  شد و نخستین انجمن در سال 96 نیز در خرم آباد، مرکز استان لرستان شکل گرفت که از […]