تاسیس انجمن

آبان 29, 1396
مجمع تشکل های دانش بنیان

صدور موافقت اصولی تاسیس انجمن شرکت های دانش بنیان در 6 استان/ لرستان، پیشرو سال 96 در تشکیل انجمن

صدور موافقت اصولی تاسیس انجمن شرکت های دانش بنیان در 6 استان/ لرستان، پیشرو سال 96 در تشکیل […]