تولیدکنندگان

مرداد 4, 1400

آب رفتن سرمایه، تولیدکنندگان را تهدید می‌کند

مدیرعامل شرکت الکترونیک برتر در رابطه با وضعیت تولید در ایران گفت: در دوسال گذشته هرآنچه که فروختیم نتوانسته‌ایم همان تعداد را به انبار خودمان برگردانیم و این یعنی تحلیل رفتن سرمایه تولیدکنندگان که در شرایط فعلی یکی از خطرات بزرگی است که با آن مواجه هستیم.
خرداد 18, 1400

تولیدکنندگان چه می خواهند؟

همه تولیدکنندگان حامی منافع ملی اند و آماده اند از جان خود هم برای منافع کشور بگذرند اما تا زمانی که به عنوان یک همکار مورد توجه دولت ها قرار نگیرند، نسبت به بسیاری از وعده ها، شعارها و باورهای آنان تردید خواهند داشت.