مرداد 25, 1401

برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند ایران در جیتکس ۲۰۲۲

عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، از برنامه های مربوط به اعزام هیات بزرگ تجاری و برگزاری […]