خرداد 22, 1400

نخستین کشوری هستیم که بیشترین مبلغ یارانه انرژی را پرداخت می‌کنیم

نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه نخستین کشوری در دنیا هستیم که در حوزه انرژی بیشترین مبلغ یارانه را پرداخت می‌کنیم، گفت: آثار این کمبود منابع قطعا در کاهش سرمایه‌گذاری‌ها متبلور می‌شود.